آخرین گزارش از پروژه اطلس ۲ (بیست و دوم اردیبهشت 1403)

ضمن عرض سلام خدمت اعضای محترم پروژه اطلس ۲ روند پیشرفت پروژه تا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/22 به شرح ذیل می‌باشد:

– بتن ریزی سقف دوازدهم
– آماده سازی نیمی از ستون های سقف دوازدهم جهت بتن ریزی

 

 

[/vc_column_inner]

آخرین گزارش از پروژه اطلس ۲ (بیست و دوم اردیبهشت 1403)

ضمن عرض سلام خدمت اعضای محترم پروژه اطلس ۲ روند پیشرفت پروژه تا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/22 به شرح ذیل می‌باشد:

– بتن ریزی سقف دوازدهم
– آماده سازی نیمی از ستون های سقف دوازدهم جهت بتن ریزی

 

 

[/vc_column_inner]