اطلاعیه ساعت کاری اتحادیه و تعاونی های زیر مجموعه اتحادیه

بدین وسیله به اطلاع اعضا محترم می‌رساند؛

طبق مصوبه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران و تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه
از تاریخ 14 فروردین 1403 ساعت کاری اتحادیه و تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 17  و روزهای پنجشنبه 9 الی 13  می‌باشد.

[/vc_column_inner]

اطلاعیه ساعت کاری اتحادیه و تعاونی های زیر مجموعه اتحادیه

بدین وسیله به اطلاع اعضا محترم می‌رساند؛

طبق مصوبه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های انبوه سازی مسکن شهرستان تهران و تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه
از تاریخ 14 فروردین 1403 ساعت کاری اتحادیه و تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 17  و روزهای پنجشنبه 9 الی 13  می‌باشد.

[/vc_column_inner]