نخستین همایش اقتصاد تعاونی با حضور رئیس جمهور

همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای رئیسی و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روئسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها، ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد

[/vc_column_inner]

نخستین همایش اقتصاد تعاونی با حضور رئیس جمهور

همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای رئیسی و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روئسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها، ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد

[/vc_column_inner]